Ứng dụng thực tiễn

No môn học Date
1 Hệ Thống bơm nước tràn cho bể dự phòng tại khu xử lý nước thải ở KCN Long Thanh – Đồng Nai 2023-03-20
2 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch – Đồng Nai 2023-02-10
3 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Tại Chung Cư Vũng Tàu 2023-02-03
4 MRT Construction Dewatering in Taipei, Taiwan 2022-12-23
5 Pumping Station Replacement in Kaohsiung, Taiwan 2022-12-09
6 Sedimentation Tank Cleanup for Bali Wastewater Treatment Plant in New Taipei City, Taiwan 2022-11-25
7 Hệ Thống Xử Lý Điểm Ngập Đường Nguyễn Văn Khối – Gò Vấp 2022-11-10
8 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Long Giang 2022-11-04
9 Repair Dock Pits Dewatering in Taiwan 2022-10-27
10 Shrimp Farm Water System in Chachoengsao, Thailand 2022-10-14
11 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí 2022-10-10
12 Potato Starch Plant Starch Liquid Extraction in Denmark 2022-10-07
13 Villa House Water System in Chonburi Province, Thailand 2022-09-23
14 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Của Công Ty Sản Xuất Giày Tại KCN GIA THUẬN TIỀN GIANG 2022-09-09
15 Riverbank Protection in Tainan, Taiwan 2022-09-02
16 Niaozuei Reservoir Utility Hole Drain in Nantou, Taiwan 2022-08-19
17 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty Ngũ Kim tại Bình Phước 2022-08-10
18 Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tại Công ty Cổ Phần Dệt May 2022-08-05
19 Lovego Plaza Effluent Recycling System in Kaohsiung, Taiwan 2022-07-28
20 National Science and Technology Museum Drain System in Kaohsiung, Taiwan 2022-07-22
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.