[Xem trước Triển lãm] 2020/8/13-8/15 IE expo China(Shanghai) 2020

▪️ Thời gian triển lãm : 2020/8/13-8/15

▪️ Địa điểm triển lãm : Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

▪️ Gian hàng số : Hall W4, G30

▪️ Đơn vị tổ chức : http://www.ie-expo.cn/Home


2020-06-04
© 2021 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.